Kalendár akcií

 

01 .04.2023    strelnica  VTSÚ  F3km  500 - 1400m         Registrácia končí 20. 3. 2023

02. 04.2023    strelnica  VTSÚ  F3km  500 - 1400m

 

 

03. 06. 2023    strelnica  VTSÚ  F3km    500 - 1400m          Registrácia končí 23. 05. 2023

04. 06. 2023    strelnica  VTSÚ  F3km    500 - 1400m

 

 

14. 10. 2023   strelnica  VTSÚ  F3km   500 - 1400m          Registrácia končí 02. 10.2023

15. 10. 2023   strelnica  VTSÚ  F3km   500 - 1400m